Acterys Premium Visuals

Acterys Rapportage

Acterys Reporting stelt u in staat om professionele financiële rapporten met visualisaties te maken volgens de principes van IBCS. Gebruikers kunnen hun eigen rij- of kolomgebaseerde berekeningen en opmaak naar behoefte toevoegen met spreadsheet-gemak, waardoor complexe DAX niet nodig is.

Kenmerken

 • Toevoeging van aangepaste rijen en kolommen berekeningen en subtotalen precies waar nodig, bijv. Brutomarge, EBIT, enz.
 • Opties voor financiële opmaak per rij (onder/boven regels, (), %, schaling enz.)
 • Visualisatie van afwijkingen volgens IBCS-principes
 • Opmerkingen per rij
 • Integratie met alle Acterys functies voor terugschrijven, planning en bedrijfsmodellering.

Voordelen

 • Begrip in één oogopslag: Financiële verslagen perfect geformatteerd volgens de IBCS-principes
 • Berekeningen naar behoefte: Voeg subtotalen, ratio’s en formules toe met Excel-gemak zonder de noodzaak van complexe DAX.
Voorspelling

Acterys Matrix Onderneming

Acterys Matrix maakt uitgebreide write-back, planning en prognoses in Power BI mogelijk.

Kenmerken

 • Gegevensinvoer op elk niveau: detailniveau of samenvattingsniveau met flexibele toewijzingsopties
 • Absolute en relatieve veranderingen
 • In rijen en kolommen naar beneden
 • Persistente status van visual: drill down in hiërarchie niet verloren na refresh
 • Terugschrijven naar SQL tabellen
 • Aangepaste kolomberekeningen
 • Flexibele voorwaardelijke opmaak.

Acterys Opmerkingen

Met de Acterys Comments visual kunnen gebruikers vrije tekst invoeren met rijke tekstopmaak, van voorgedefinieerde lijsten of waarden in een multi-dimensionaal model. De gegevens worden opgeslagen in standaard MS SQL-databasetabellen voor de actieve filtercontext / dimensiedetails (bv. gebruiker, datum, scenario, enz.)

Kenmerken

 • Uitgebreide rich-text opmaakopties
 • Invoegen van HTML-links (weblinks, SharePoint, OneDrive, enz.)
 • Integratie met Acterys Matrix visual voor celgebaseerde commentaren.
financal planing
table editor

Acterys Tabel Bewerking

Uitgebreide bewerkingsopties (toevoegen, bewerken, verwijderen) voor SQL-tabellen in een LIGHTWEIGHT Power BI aangepaste visual.

Kenmerken

 • Bewerken van elke tabel die door Acterys wordt ondersteund (MS SQL, Azure SQL, SharePoint, enz.)
 • Bulkbewerking van records op basis van filtercriteria.
 • Zoekfuncties
 • Beeldweergave en -bewerking
 • Ondersteuning voor doorklikken en aangepaste tooltips
 • Validatie van gegevens en selectie uit lijsten, b.v. gekoppelde lijsten en datumkiezer.

Acterys Visuele Planning

Acterys Visual Planning stelt gebruikers in staat te plannen en terug te schrijven door elementen in verschillende grafiektypes te slepen.

Kenmerken

 • Definitie van vergelijkingsscenario
 • Weergave van totalen en relatieve variantie
 • Categorie drill down
  Terugschrijven, planning en prognose (vereist
 • Acterys abonnement)
 • Aangepaste gereedschapstips en doorboren.
driver based planning
acterys copy

Acterys Copy

Met de Acterys Copy Power BI visual kunt u gegevens kopiëren tussen verschillende scenario’s en modellen met de optie om elk detailniveau te gebruiken.

Bijvoorbeeld het kopiëren van gegevens uit de actuals van het voorgaande jaar als basis voor een nieuw plan, hetzij in zijn geheel, hetzij met verdere dimensiedetails, b.v. alleen een bepaalde kostenplaats, produkt, enz.