Privacybeleid

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle websites die wij bezitten en beheren en alle diensten die wij leveren, en alle andere apps of diensten die wij aanbieden (bijvoorbeeld evenementen of trainingen). In het kader van deze mededeling zullen wij ze gewoon onze “diensten” noemen.

Wanneer wij “persoonsgegevens” zeggen, bedoelen wij identificeerbare informatie over u, zoals uw naam, e-mail, adres, telefoonnummer, bankgegevens, betalingsinformatie, ondersteuningsvragen, opmerkingen van de gemeenschap, enzovoort. Als u niet kunt worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens zijn samengevoegd en geanonimiseerd), is deze kennisgeving niet van toepassing. Raadpleeg onze gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over hoe wij met uw andere gegevens omgaan.

Het kan nodig zijn deze mededeling van tijd tot tijd bij te werken. Als een wijziging belangrijk is, laten wij u dat weten – meestal door u een e-mail te sturen.
U kunt de hele mededeling hieronder lezen, of als u niet veel tijd hebt, kunt u via het navigatiemenu naar het gedeelte springen dat u nodig hebt.

Laatst bijgewerkt: 7 juni 2018

Wie zijn ‘wij’?
Wanneer wij verwijzen naar “wij” (of “onze” of “ons”), betekent dat FP&A Holding Pty Ltd en al haar volledige dochterondernemingen.
Wij verkopen gebruiksvriendelijke wereldwijde plannings- en analysediensten en verlenen aanverwante diensten. De kern van ons platform wordt gevormd door een reeks serverdiensten en add-ons die aan de Acterys software zijn gerelateerd.

Onze principes van gegevensbescherming

Onze aanpak van gegevensbescherming is opgebouwd rond vier kernbeginselen. Zij staan centraal bij alles wat wij doen op het gebied van persoonsgegevens.
Transparantie: Wij hanteren een menselijke benadering van de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken door open, eerlijk en transparant te zijn.
Enablement: Wij maken verbindingen en efficiënt gebruik van persoonlijke gegevens mogelijk om productiviteit en groei te bevorderen.
Veiligheid: Wij zijn voorstander van een toonaangevende aanpak van de beveiliging van de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd.
Rentmeesterschap: Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt.

Hoe wij uw gegevens verzamelen

Wanneer u onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, verzamelen wij persoonsgegevens. De manieren waarop wij deze gegevens verzamelen, kunnen in grote lijnen als volgt worden ingedeeld:
Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt: Wanneer u sommige delen van onze websites en/of diensten bezoekt of gebruikt, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij vragen bijvoorbeeld om uw contactgegevens wanneer u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode, reageert op een sollicitatie of een e-mailaanbieding, deelneemt aan gemeenschapsforums, met ons meedoet op sociale media, deelneemt aan trainingen en evenementen, contact met ons opneemt met vragen of om ondersteuning vraagt. Als u ons geen persoonsgegevens wilt verstrekken, hoeft u dat niet te doen, maar het kan wel betekenen dat u bepaalde delen van onze websites of diensten niet kunt gebruiken.
Informatie die wij automatisch verzamelen: Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie over u wanneer u onze websites bezoekt of onze diensten gebruikt, zoals uw IP-adres en apparaattype. Wij verzamelen ook informatie wanneer u door onze websites en diensten navigeert, met inbegrip van welke pagina’s u hebt bekeken en op welke links u hebt geklikt. Deze informatie is nuttig voor ons omdat het ons helpt een beter inzicht te krijgen in de manier waarop u onze websites en diensten gebruikt, zodat wij u de best mogelijke ervaring kunnen blijven bieden (bijv. door de inhoud die u te zien krijgt te personaliseren).
Een deel van deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën. Als u meer wilt weten over de soorten cookies die we gebruiken, waarom, en hoe u ze kunt beheren, bekijk dan onze cookieverklaring.
Informatie die we van derden krijgen: Het merendeel van de informatie die wij verzamelen, verkrijgen wij rechtstreeks van u. Soms verzamelen wij persoonsgegevens over u uit andere bronnen, zoals openbaar beschikbaar materiaal of vertrouwde derden zoals onze marketing- en onderzoekspartners. Wij gebruiken deze informatie om de persoonsgegevens die wij reeds over u hebben, aan te vullen, om onze diensten beter te informeren, te personaliseren en te verbeteren, en om de door u verstrekte persoonsgegevens te valideren.
Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen, zullen wij deze alleen verwerken:

Als wij uw persoonsgegevens niet verzamelen, kunnen wij u mogelijk niet al onze diensten aanbieden en zijn sommige functies en voorzieningen op onze websites mogelijk niet voor u beschikbaar.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

In de eerste plaats gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze websites en add-ons te exploiteren, om u de diensten te verlenen waarom u hebt verzocht en om onze relatie met u te beheren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden, die het volgende kunnen omvatten

Om met u te communiceren. Dit kan omvatten:

Om u te ondersteunen: Dit kan het assisteren bij het oplossen van technische ondersteuningsproblemen of andere problemen met betrekking tot de websites of diensten omvatten, hetzij via e-mail, in-app ondersteuning, of anderszins.
Om onze websites en diensten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen: Bijvoorbeeld door uw gebruik van websites en diensten bij te houden en te monitoren, zodat wij deze kunnen blijven verbeteren, of door technische analyses van onze websites en diensten uit te voeren, zodat wij uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren en u efficiëntere hulpmiddelen kunnen bieden.
Ter bescherming: Zodat we frauduleuze of kwaadwillige activiteiten kunnen opsporen en voorkomen, en ervoor kunnen zorgen dat iedereen onze websites en diensten eerlijk en in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden gebruikt.
Om u op de markt te brengen: Naast het verzenden van marketingcommunicatie kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om u online gerichte reclame te tonen – via onze eigen websites en diensten of via websites van derden en hun platforms.
Om te analyseren, aggregeren en rapporteren: Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen over u en andere gebruikers van onze websites en diensten (rechtstreeks verkregen of van derden) gebruiken om geaggregeerde en geanonimiseerde analyses en rapporten te produceren, die wij openbaar of met derden kunnen delen.

Hoe wij uw gegevens kunnen delen

Er zullen momenten zijn waarop wij uw persoonsgegevens met derden moeten delen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen bekendmaken aan:

Internationale gegevensoverdrachten

Wanneer wij gegevens uitwisselen, kunnen deze worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land waar u woont. Deze landen kunnen andere wetten hebben dan die u gewend bent. Wees gerust, wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij in een ander land, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven.
Voor personen in de Europese Economische Ruimte (EER) betekent dit dat uw gegevens buiten de EER kunnen worden doorgegeven. Wanneer uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven, worden deze alleen doorgegeven aan landen waarvan is vastgesteld dat zij passende bescherming bieden voor EER-gegevens (zoals Australië) of aan een derde partij waar wij goedgekeurde doorgiftemechanismen hebben om uw persoonsgegevens te beschermen – d.w.z. door het aangaan van de Standard Contractual Clauses van de Europese Commissie, of door ervoor te zorgen dat de entiteit Privacy Shield-gecertificeerd is (voor doorgifte aan in de VS gevestigde derde partijen). Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in de rubriek Contact hieronder.

Beveiliging

Veiligheid is voor ons een prioriteit als het gaat om uw persoonlijke gegevens. Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt. Voor meer informatie over beveiliging, kijk op de beveiligingspagina’s van FP&A Holding.

Retentie

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van de aard van de gegevens en van de vraag of wij nog een zakelijke reden hebben om ze te bewaren.
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij een relatie met u hebben en daarna nog enige tijd indien wij een blijvende zakelijke reden hebben om ze te bewaren, in overeenstemming met ons beleid en onze praktijken inzake gegevensbewaring. Na die periode zullen we ervoor zorgen dat het wordt verwijderd of geanonimiseerd.

Uw rechten

Het zijn uw persoonsgegevens en u hebt er bepaalde rechten op. Wat marketingcommunicatie betreft, kunt u ons op elk moment vragen u deze niet meer te sturen – volg gewoon de uitschrijfinstructies die in de marketingcommunicatie staan, of stuur uw verzoek naar [email protected]
Je hebt ook rechten op:

U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected] Wij zullen uw klacht bekijken en onderzoeken en proberen binnen een redelijke termijn contact met u op te nemen. U kunt ook een klacht indienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. Zij kunnen u adviseren hoe u een klacht kunt indienen.

Hoe ons te contacteren

We horen altijd graag van je. Als u nieuwsgierig bent naar de persoonsgegevens die wij over u bewaren of u hebt een vraag of feedback voor ons over deze mededeling, onze websites of diensten, neem dan contact met ons op. Als technologiebedrijf communiceren wij bij voorkeur per e-mail met u – zo bent u er zeker van dat u in contact wordt gebracht met de juiste persoon, op de juiste plaats, en in overeenstemming met de wettelijke termijnen. Onze e-mail is [email protected]